Trocha histórie

Miletička

Na mieste dnes už legendárnej, ako ju nazývajú domáci ,,Miletičky“ kedysi stál známy bitúnok, ktorý je súčasťou bohatých dejín potravinárskeho priemyslu Bratislavy. Historické mapy a fakty súvisiace s históriou bitúnku vo Viedni prezrádzajú, že priestory na spracovanie mäsa sa na Miletičovej ulici nachádzali už v roku 1884.Postavenie nového bitúnku zrealizovali až v roku 1924. Čo bolo medzi tým však ostáva záhadou. Nie je isté či sa pôvodné drevené stavby zachovali a boli zrekonštruované alebo sa postavili úplné nové.
V sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa trhovisko premiestnilo do areálu bitúnku a tam začal príbeh našej Miletičky.
Bratislavský bitúnok pozostával z niekoľkých hál. Každá z nich mala svoju funkciu. Jedna z nich slúžila na usmrcovanie zvierat a spracovanie mäsa a ďalšia ako chladiarenská miestnosť. Bol tu vyhradený priestor aj pre choré zvieratá a kafilériu. Ostatné priestory boli určené pre potreby robotníkov.
Architektúra budovy odzrkadľuje dobovú tvorbu v oblasti plánovania priemyselných stavieb. Aj napriek niektorým historizujúcim prvkom budova pôsobí veľmi modernisticky a to hlavne v interiéroch. Dominantou bitúnku je veža a komín. Rovnaký typ veže môžme nájsť pri sklade č. 7, čo by mohlo evokovať predpoklad, že stavbu stavala jedna firma. Historikovi Ľudovítovi Hallanovi sa podarilo zistiť, že ide o firmu Pittel a Brauswetter.
50001_badari_1928-30

návrat späť | Tlačiť

  • Ružinov.sk
  • Televízia Ružinov
  • Cultus Ružinov
  • Ružinovské echo
  • Odkaz pre starostu
  • Mestká polícia
Aktualizované dňa: 15.6.2021