Čistenie a údržba komunikácií

Ponúkame komplexné služby čistenia komunikácií (čistenie ciest, chodníkov, parkovacích plôch). Čistotu komunikácií zabezpečujeme pomocou rozsiahleho vozového parku so špeciálnymi zametacími nadstavbami učenými na letné čistenie komunikácií.

Verejnoprospešné služby Ružinov p.o. zabezpečuje čistenie a údržbu komunikácií III. a IV. v bratislavskej mestskej časti Ružinov.

Komunikácie čistí buď pomocou ručných pracovníkov (zametanie krajníc a miest medzi autami) alebo pomocou špeciálnych zametacích vozidiel.

Popri klasickej údržbe komunikácií spoločnosť zabezpečuje aj ručné (mechanické) alebo tlakové čistenie kanalizačných vpustí.


 

Ružinov TVR Cultus Ružinov Ružinovské Echo Odkaz pre starostu Mestká polícia
Aktualizované dňa 30.4.2024