Verejné detské ihriská

Stredisko detských ihrísk a hospodárskej správy

Cieľom zamestnancov strediska detských ihrísk a hospodárskej správy je čistota prostredia a ochrana zdravia detí na detských ihriskách v MČ Ružinov. Zamestnanci strediska dohliadajú na technickú údržbu parkového mobiliáru (lavičky, koše, informačné tabule, stojany a podobne) a detských ihrísk (hracie prvky na DI a pieskoviská) a tým vytvárajú čistý a bezpečný priestor pre naše deti.

Náplň práce strediska detských ihrísk:

 • Udržiavanie čistoty na detských ihriskách (zber odpadkov, vyhrabávanie lístia),
 • Kontrola bezpečnosti zariadení detských ihrísk,
 • Údržba a starostlivosť detských ihrísk (výmena nefunkčných dielov, oprava používaných a opotrebovaných dielov),
 • Osádzanie tabuliek na vyhradených plochách,
 • Osádzanie a údržba lavičiek v MČ Ružinov (oprava používaných lavičiek, osádzanie nových lavičiek),
 • Osádzanie a údržba smetných košov v MČ Ružinov,
 • Osádzanie dočasných drevených poklopov namiesto ukradnutých alebo zničených kovových kanalizačných poklopov,
 • Ostatná činnosť spojená s technickou údržbou (oprava pontónu na Štrkoveckom jazere, zasypávanie jám, ...),
 • Kontrola kvality piesku a výmena piesku na detských ihriskách.
Inštalácia pontónu na Štrkovci
Inštalácia pontónu na Štrkovci
Inštalácia pontónu na Štrkovci
Inštalácia pontónu na Štrkovci
Poškodený šachtový vstup
Poškodený šachtový vstup
Inštalácia pontónu na Štrkovci
Inštalácia pontónu na Štrkovci
Revitalizácia lavičiek
Revitalizácia lavičiek
Revitalizácia lavičiek
Revitalizácia lavičiek
Revitalizácia lavičiek
Revitalizácia lavičiek
Revitalizácia lavičiek
Revitalizácia lavičiek
Revitalizácia lavičiek
Revitalizácia lavičiek
Poškodená značka
Poškodená značka
Basketbalové a hadzanárske ihrisko Budovateľská
Basketbalové a hadzanárske ihrisko Budovateľská
Budovanie nového ihriska DI Budovateľska
Budovanie nového ihriska DI Budovateľska
Jarné vyhrabávanie lístia Rumančekova
Jarné vyhrabávanie lístia Rumančekova
Repasácia lavičky Štrkovecké jazero
Repasácia lavičky Štrkovecké jazero
Ružinov TVR Cultus Ružinov Ružinovské Echo Odkaz pre starostu Mestká polícia
Aktualizované dňa 5.6.2024