Zber a likvidácia odpadu

Ponúkame komplexné služby odvozu a likvidácie odpadu.
Najčastejším…

Ponúkame komplexné služby odvozu a likvidácie odpadu.
Najčastejším typom prepravy a likvidácie odpadu je pomocou kontajnerových vozidiel.

Verejnoprospešné služby Ružinov p.o. vykonáva zber a likvidáciu odpadu.
Zaoberá sa zberom všetkých druhov odpadu okrem nebezpečného odpadu (toxický odpad, uhynuté zveri).
Odpad sa zbiera a odváža pomocou kontajnerových vozidiel so špeciálnymi nadstavbami určenými na prevoz kontajnerov.
 

Druhy odpadu na likvidáciu:

 • Objemný odpad,
 • Biologicky rozložiteľný odpad (konáre, lístie, tráva), zemina,
 • Drevo, obaly z dreva, odpady z lesného hospodárstva, odpadová kôra a korok, piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo,
 • Bitúmenové zmesi (asfalt z komunikácií),
 • Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, keramiky, dlaždíc,
 • Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií,
 • Štrk zo železníc.
 

DOKUMENTY


 

Zber a likvidácia odpadu

Skládka odpadu
Skládka odpadu
Skládka odpadu na Prístavnej ul.
Skládka odpadu
Skládka odpadu
Zber odpadu na Prístavnej ul.
Zber odpadu na Prístavnej ul.
Vyčistenie vnútrobloku Košická 43
Odpad z jarného upratovania 2016
Odpad z jarného upratovania 2016
Zber odpadu na Prístavnej ul.
Vyčistenie vnútrobloku Košická 43

návrat späť | Tlačiť

 • Ružinov.sk
 • Televízia Ružinov
 • Cultus Ružinov
 • Ružinovské echo
 • Odkaz pre starostu
 • Mestká polícia
Aktualizované dňa: 2.6.2023