Kontakt

Fakturačné údaje:
Verejnoprospešné služby Ružinov, príspevková organizácia

Mierová 21 
827 05 Bratislava

IČO: 53 375 891
DIČ: 2121348933
IČ DPH: nie sme plátca DPH
Číslo účtu: SK50 0200 0000 0043 9654 6357

Korešpondenčná adresa, kancelárie a zberný dvor:

Verejnoprospešné služby Ružinov, príspevková organizácia
Mlynské Luhy 19,
821 05 Bratislava

 

Ružinov TVR Cultus Ružinov Ružinovské Echo Odkaz pre starostu Mestká polícia
Aktualizované dňa 20.9.2023