Nádoby na posypový materiál

Nádoby na posyp 450L  

  • sú odolné proti poveternostným vplyvov
  • sú odolné proti soli
  • majú nízku hmotnosť
  • vhodné na uskladnenie posypových materiálov (soľ, piesok, štrk)


Umiestnenie nádob na posyp v MČ Ružinov:

Nádoba č. 1 Gašparíkova




Nádoba č. 2 Krasinského 12




Nádoba č. 3 Obratisko Rádiova - Nerudova




Nádoba č. 4 Koperníkova 17




Nádoba č. 5 Zvolenská




Nádoba č. 6 Súkennícka




Nádoba č. 7 Krásna




Nádoba č. 8 Mierová 91



Nádoba č. 9 Syslia 27 - 29




Nádoba č. 10
 
Ružinov TVR Cultus Ružinov Ružinovské Echo Odkaz pre starostu Mestká polícia
Aktualizované dňa 28.2.2024