Usmernenie pre občanov Ružinova v rámci realizácie Jarného upratovania

Každá  obec na Slovensku je povinná zabezpečiť 2x do roka zber objemného odpadu od svojich obyvateľov. Mestská časť Ružinov už tradične organizuje akciu s názvom Jarné a Jesenné upratovanie. V rámci nej Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb pristaví veľkokapacitné kontajnery a zabezpečuje ich priebežný vývoz.

Veľkoobjemový odpad je podľa zákona o odpadoch odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné látky.

Medzi objemný odpad patrí: starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod.

Do objemného odpadu nepatrí: bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod.

Zbery veľkoobjemového odpadu slúžia výlučne na objemný odpad, ktorý je ťažké dopraviť do zberného dvora. Ostatné druhy odpadu majú svoje vlastné systémy zberu, ktoré sa stále vylepšujú tak aby sme ich mali čo najdostupnejšie.

 

MOŽNOSTI  KAM  JE MOŽNÉ UKLADAŤ  ODPAD
ktorý do VK kontajnera  nepatrí


Pneumatiky je možné bez problémov odovzdať v každej predajni pneumatík a v každom pneuservise. Tieto subjekty sú povinné odoberať ich bez nároku na odmenu a rovnako bez viazania na ďalší nákup.

Viac informácií aj so zoznamom zberných miest je možné nájsť na webovej stránke: www.eltma.sk. Priamo v Ružinove a jeho blízkom okolí je množstvo zberných miest.

Autobatérie môžete odovzdať v každej predajni autobatérií, čiže v predajniach s náhradnými dielmi, v autoservisoch na niektorých čerpacích staniciach. Odber takisto nie je viazaný na nákup novej batérie.

Elektroodpad
Mestská časť ma zazmluvnenú firmu Envidom, s.r.o., ktorá organizuje v rámci tejto akcie samostatný zber dňa 06.06.2020. Občania sa môžu prihlásiť na zber tohto druhu odpadu na miestnom úrade tel. : 02/48284454 v  1. Kontakte alebo mailom na adr. eva.sramekova@ruzinov.sk.
Týmto spôsobom nahlásený elektroodpad  bude vyzbieraný spol. Envidom odoberie z domu žiadateľa (BD, resp. RD) v deň zberu.

Bioodpad zo záhrad RD (tráva, konáre, drevo)
Mestská časť má vytvorené podmienky pre občanov z rodinných domov na zber tohto druhu odpadu celoročný zber na zbernom dvore VPSR p.o., Mlynské luhy 19, 821 05 Bratislava. Dopravu si musia občania zabezpečiť na vlastné náklady.
 
Ružinov TVR Cultus Ružinov Ružinovské Echo Odkaz pre starostu Mestká polícia
Aktualizované dňa 5.6.2024