O nás

Predmetom podnikania spoločnosti je zabezpečovanie a poskytovanie verejnoprospešných služieb v rámci mestskej časti Ružinov.

Verejnoprospešné služby Ružinov p.o. poskytuje a zabezpečuje tieto hlavné služby:

 • verejnoprospešné práce - čistenie komunikácií, údržba zelene, prevádzka a údržba detských ihrísk a pieskovísk, osadzovanie a údržba lavičiek, údržba športových zariadení,
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, okrem zvlášť nebezpečných    odpadov,
 • prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá spojené s doplnkovými službami (obstarávateľské služby), alebo ak garáže a odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
 • nepravidelná neverejná osobná cestná doprava,
 • prenájom motorových vozidiel,
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
 • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej      živnosti,
 • natieračské práce,
 • nákup, predaj a prenájom strojov a zariadení,
 • čistenie budov okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie,
 • upratovacie práce,
 • prenájom nehnuteľností spojených s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,
 • správa trhových miest,
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
 • poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
 • osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek,
 • prípravné práce k realizácii stavby,
 • čistenie kanalizačných a dažďových vpustí,
 • opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva,
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajo
 • opravy živičných povrchov komunikácií a mostov,
 • údržba a opravy komunikácií a cestného príslušenstva,
 • skladovanie a uskladňovanie.

 

Ružinov TVR Cultus Ružinov Ružinovské Echo Odkaz pre starostu Mestká polícia
Aktualizované dňa 5.6.2024