Starostlivosť o zeleň

Zamestnanci Verejnoprospešných služieb Ružinov sa už dlhé roky starajú o zeleň v MČ Ružinov. Snažíme sa zabezpečiť nepretržité udržiavanie zelene vo vyhovujúcom stave tak, aby mohla plniť svoje funkcie v urbanizovanom prostredí.

Našimi hlavnými náplňami práce sú:

 • udržiavanie čistoty na plochách zelene,
 • kosenie plôch zelene,
 • okopávanie, odstraňovanie buriny, hnojenie a zalievanie zelene,
 • rez drevín (stromov a krovitých porastov) a ich ošetrovanie,
 • výrub drevín a výsadba drevín,
 • zakladanie záhonov,
 • ochrana proti škodcom a chorobám,
 • jesenné vyhrabávanie lístia z plôch zelene,
 • frézovanie pňov,
 • drtenie konárov,
 • odvoz biologického odpadu.

 

Ružinov TVR Cultus Ružinov Ružinovské Echo Odkaz pre starostu Mestká polícia
Aktualizované dňa 5.6.2024